Dhr R. de Leth (Externe spreker) zal het gaan hebben over het huidige beleid voor zonnepanelen in het Beschermd Dorpsgezicht. Graag wil hij ook van ons horen of nieuwe beleid nodig is en wat dat dan zou kunnen zijn. 

Tot  maandag 11 september

Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2023

Presentatie 20 maart 2023

De Openbare Ledenvergadering zal plaatsvinden op  20 maart 2023 in het Dorpshuis!