De Dorpsraad Twisk bestaat sinds 23 juli 1979! Onze Dorpsraad was een van de eerste dorpsraden in de omgeving. Zoveel jaren later heeft de Dorpsraad nog steeds een belangrijke functie in een gemeente die vier keer zo groot is geworden.

De Dorpsraad Twisk houdt zich onder meer bezig de leefbaarheid, de leefomgeving, met het verkeer en de zorg voor groenvoorziening en behoud van sociale functies in Twisk. Ook informeert zijn de bewoners van Twisk over actuele zaken die Twisk kunnen aangaan.

Recentelijk heeft de Dorpsraad Twisk tezamen met haar bewoners bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat in het beschermde dorpsgezicht nieuwe autentieke lantaarnpalen heeft gekregen, de dorpssloot weer is gebaggerd, de Zuiderweg nieuwe huisnummers heeft en het fietspad tussen het Coenplein en de Broerdijk een naam heeft gekregen.

De Dorpsraad vergadert twee keer per jaar, in maart en september, in het Dorpshuis de nûwe Skoôl.

Het bestuur van de Dorpsraad Twisk bestaat uit de voorzitter en acht contactpersonen. Heeft u vragen of wilt u het hebben met een van de contactpersonen/bestuurders van de Dorpsraad Twisk over lokale actiepunten of gebeurtenissen dan kunt u hen zeker aanspreken. Ook kunt u een e-mail sturen aan info@dorpsraadtwisk.nl

Dorpsraad Twisk:

Bestuurder: Functie:
Vok Kay Voorzitter (tel: 0227-541604) en contactpersoon
Jan Kroon Penningmeester en contactpersoon Coenplein tot Twiskerland
Manette Labruyère Secretaris en contactpersoon Dorpsweg 40 tot Dorpsweg 73
Rémy Smitshuijzen Contactpersoon Bennemeer, Gangwerf, Dorpsweg 1 tot en met 40, Hornderweg
Rini Wichard Contactpersoon Rositastraat, Beukenlaan, Weidelaan
Marc Hutjes Contactpersoon Dorpsweg 73 tot Coenplein
Andries Rempt Contactpersoon Twiskerland t/m Twiskerslot
Leon de Klonia Fostedina en De Maar
Monika Jongert Contactpersoon Twiskerslot t/m Noorder- en Zuiderweg